Jak vybrat slovo roku jako alternativu k novoročním předsevzetím

Jak vybrat slovo roku jako alternativu k novoročním předsevzetím

Konec starého a začátek nového roku nás, častěji než jindy, vede k bilancování a zamyšlení nad vlastním životním stylem a změnami, které bychom chtěli do budoucna uskutečnit.  Tato sebereflexe se často projevuje vytvářením novoročních předsevzetí. Většinou mají formu ambiciózních prohlášení o změně, která slibuje rychlou cestu k našemu cíli.

Zhruba 88 % z nás však své nové plány nedodrží, protože nás novoroční předsevzetí postupně staví před neúspěch. Ambice uspěchaného života nám slibují mnoho rychlých řešení, která nám „pomohou“ dosáhnout našich cílů rychleji. Bohužel trvalá změna životního stylu vyžaduje čas. Místo nerealistických novoročních předsevzetí zkuste přístup inspirovaný pomalým životem. Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je místo toho vybrat  si své vodící slovo.

Pečlivě definovat své osobní vodící slovo je pozitivní způsob, jak ukotvit své úmysly pro nový rok. Slovo, které si vyberete, by mělo podpořit vaše činy a sjednotit vaše cíle způsobem komplexnějším než jednotlivá novoroční předsevzetí. Namísto dosažení neurčitého cíle, jako je například jíst zdravěji nebo cestovat častěji, se vodící slovo zaměřuje na to, jak se chcete cítit. Uznává, že váš pocit není ovlivněn pouze vaší úspěšností při dosahování jednoho nebo několika nerealistických cílů. Zaměřte se na to, co pro vás má v životě největší hodnotu a co můžete ovlivnit.

Své slovo roku můžete snadněji definovat ve čtyřech jednoduchých krocích, které můžete následovat.

1) Zamyslete se nad uplynulým rokem

Vezměte si tužku a papír, najděte si klidné a tiché místo, kde vás nikdo nebude rušit. Zapalte si svíčku. Toto „cvičení“ by mělo být beze spěchu, abyste z něho měli co největší užitek. Dejte si čas. Až budete připraveni, zamyslete se nad uplynulým rokem a odpovězte si na následující otázky a poznamenejte si, co vám jako první přijde na mysl:

Co vás letos stresovalo?

Jaké návyky chcete změnit?

Jaké úspěchy jste letos dosáhli?

Co vám brání žít pomaleji nebo uváženěji?

Kolik spánku potřebujete k dobré kondici?

Jaké první tři vzpomínky z minulého roku vám přijdou na mysl?  

Jaká jsou první tři slova, která vás napadnou, když přemýšlíte o minulém roce?

2) Přemýšlejte o svých hodnotách, úmyslech a cílech pro nový rok

Existuje rozdíl mezi hodnotami, úmysly a cíli. Vaše hodnoty jsou to, co je pro vás důležité a v co věříte. Vaše úmysly nebo to, čeho chcete dosáhnout, jsou ovlivněny vašimi hodnotami a vaše cíle jsou pak vnějšími důkazy nebo kroky směrem k jejich dosažení. Například pro vás může být důležitý harmonický soulad mezi prací a osobním životem.  Váš úmysl by pak mohl spočívat v tom, že najdete pravidelně chvíli pro sebe. Váš cíl by pak mohl být vstávat o hodinu dříve, abyste měli více času na věci, které vás baví, než začnete pracovat.

Nyní se podívejte vpřed a zamyslete se nad svými hodnotami a úmysly v každé z následujících oblastí. Nemusíte si stanovovat žádné pevné cíle, spíše porovnejte, kde jste teď a jak se chcete cítit v budoucnu. Zamyslete se nad vztahy, prací, fyzickým zdravím, blahem a duševní hygienou, koníčky, životním stylem a svými životními milníky.

3) Reflexe a vizuální tabule

Projděte si znovu své poznámky. Již se vám mohou rýsovat nějaké směry či nápovědy ohledně vašeho slova roku. Začněte vytvářet seznam slov, která vám přijdou na mysl při reflexi toho, co jste napsali. Použijte třeba slovník synonym k rozšíření termínů, které vám přijdou na mysl.
Nyní si zkuste slova vizualizovat a hledejte inspiraci. Prohlížejte si časopisy, abyste našli obrázky, které Vás v souvislosti s vaším seznamem osloví. Můžete objevit téma nebo barvu, která začne v obrázcích, převládat. Používáte-li například Pinterest nebo Instagram, prohlédněte si svá nedávná vyhledávání a uložené příspěvky, můžete tak odhalit, co vás poslední dobou inspirovalo, když jste ještě pravděpodobně nepřemýšleli na svým slovem roku. Najděte citáty kolem vašeho slova nebo tématu, které si čtěte pro inspiraci. Převládá na Vaší tabuli nějaká barva? Podívejte se na typologii barev a prozkoumejte, co to může symbolizovat. To Vám může dát další impulzy pro vaše vodící slovo roku.

4) Žijte své slovo

Máte-li své slovo roku, gratulujeme. Pro finální slovo ale není třeba se rozhodnout ihned. Vytvořte si krátký seznam slov a vyberte to, které s Vámi nejvíce rezonuje. Vyzkoušejte si ho a případně upravte, pokud nevyhovuje. Jakmile si své slovo vyberete, začněte ho „žít“, aby mělo co největší dopad na váš život.

Svou vizuální tabuli umístěte tak, abyste se s ní mohli setkávat každý den.

Nastavte si na telefonu připomenutí za pár měsíců, abyste si zkontrolovali, zda se svým slovem roku stále rezonujete.